พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นยผู้เชิญถุงพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย บ.ปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก
   

 


 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีตำรวจภูธรนาแก
192 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e- mail address : [email protected]
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ร.ต.ท.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง