แต่เดิม สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก ไม่มีที่ทำการ ทางฝ่ายอำเภอนาแก เป็นผู้ปกครองป้องกันเหตุการณ์โจรผู้ร้าย และอาศัยสายตรวจของตำรวจ อำเภอธาตุพนม มาปราบปรามเป็นครั้งคราว

. ต่อมาเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2472
กรมตำรวจได้อนุมัติให้ตั้งที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก ขึ้น โดยมี สิบตำรวจเอกม้าว ไก่แก้ว เป็นหัวหน้า มีกำลังพลนายสิบ - พลฯจำนวน 12 นาย แต่ยังไม่มีที่ทำการตัวอาคารสถานี ได้อาศัยห้องแถวของโรงเรียนนาแก
ผดุงราชกิจเจริญ ปี พ.ศ.2473 ทางราชการอนุมัติให้ให้ปลูกสร้างสถานีขึ้น (หลังเดิม)โดยให้ค่าสังกะสีและเครื่องเหล็กต่าง ๆ รวมเงิน 400 บาท ขอแรงจากราษฎรหาไม้10 วัน มี สิบตำรวจเอกหนู กิจขยัน และสิบตำรวจโทเพ็ง สมิต เป็นหัวหน้าช่างก่อสร้
าง
แล้วเสร็จในปีเดียวกัน
  เมื่อปี พ.ศ.2517 อาคารหลังเดิมที่สร้างด้วยไม้ เก่าและชำรุดทรุดโทรมไปสภาพจึงได้ทำการรื้อถอน และปลูกสร้างอาคาร
ที่ทำการขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2519 และเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณต่อเติม
อาคารที่ทำการด้านซ้าย ใช้งานมาจนถงปัจุบัน
   
 

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก
192 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e- mail address : [email protected]
ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ส.ต.อ.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง