ประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง
แผนกงานต่าง ๆ ของสภ.อ.นาแก

งานธุรการกำลังพล
งานนโยบายและแผน
งานการเงิน
งานสื่อสาร
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานจราจร
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
งานสอบสวน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กต.ตร.สถานี

สถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครพนม

ภ.จว.นครพนม
สภ.อ.เมืองนครพนม

สภ.อ.ธาตุพนม
สภ.อ.เรณูนคร
สภ.อ.บ้านแพง
สภ.อ.ท่าอุเทน
สภ.อ.ปลาปาก
สภ.อ.โพนสวรรค์
สภ.อ.นาหว้า
สภ.อ.ศรีสงคราม
สภ.อ.นาทม
สภ.กิ่ง อ.วังยาง
สภ.ต.บ้านกลาง
สภ.ต.กุตาไก้
สภ.ต.หนองฮี
สภ.ต.หนองบ่อ
สภ.ต.พระซอง
สภ.ต.หลักศิลา
สภ.ต.นาโดน


IC4
IC4 khowledge

กระดานสนทนาภาค 4
คำสั่ง ประกาศ ภ.4


รายงานมหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทย
รายงานคดีอาญา 5 กลุ่ม,อุบัติเหตุจราจร
กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบข้อมูลสวัสดิการข้าราชการ

แจ้งข้อมูลรถถูกโจรกรรมกองปราบฯ
การดำเนินการจัดการความรู้ของ ตร.
รายงานลดการใช้พลังงานภาคราชการ

 

 

 ปรับปรุงครั้งล่าสุด

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
อัตราค่าปรับ (บาท)
หมายเหตุ
1.
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
300
-
2.
ฝ่าฝืนสัญญาณมือ
300
-
3.
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
200
-
4.
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
400
-
5.
ขับรถโดยประมาท หรือหวาดเสียว
400
-
6.
แซงในที่คับขัน
400
-
7.
เลี้ยว หรือกลับรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม
400
-
8.
กลับรถในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก
400
-
9.
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
200
-
10.
จอดรถในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม
200
-
11.
จอดรถซ้อนคัน
200
-
12.
ไม่สวมหมวกนิรภัย
200
-
13.
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเข้า
200
-
14.
ไม่ขับรถตามทิศทางที่กำหนด (ย้อนศร)
200
-
15.
เดินรถผิดช่องทางเดินรถ
400
-
16.
จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
400
-
17.
ใช้วัสดุกรองแสงผิดกฎหมาย
400
-

อัตราค่าปรับ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
อัตราค่าปรับ (บาท)
หมายเหตุ
1.
ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนเสียภาษี
1,000
-
2.
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
200
-
3.
อุปกรณ์ไม่ครบถ้วน
200
-
4.
เปลี่ยนแปลงสภาพรถ
1,000
-
5.
ขาดต่อภาษีประจำปี
200
-
6.
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
200
-
7.
ขับรถที่มีไว้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อมในเวลากลางคืน
200
-
8.
ใช้รถที่ไม่ตรงกับประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้
200
-
9.
ไม่มีสำเนาภาพถ่ายคู่มือการจดทะเบียนรถ
200
-
10.
เปลี่ยนแปลงสีรถ,เครื่องยนต์ ไม่แจ้งต่อนายทะเบียน
1,000
-
11.
ใช้โคมไฟหน้า,ไฟท้าย,ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอก (ไฟสปอร์ทไลท์) ผิดกฎกระทรวง
200
-
12.
ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนของแผ่นป้ายทะเบียน
200
-
13.
ไม่ติดเครื่องหมาย พ.ร.บ.ค้มครองผู้ประสพภัย
1,000
-
14.
ท่อไอเสียเสียงดัง
1,000
-
15.
เดินรถผิดช่องทางเดินรถ
400
-

ข่าวเด่นวันนี้
 

 

 

 

เว็บไซต์บริการ

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
พยากรณ์อากาศ
ราคาทอง
ราคาน้ำมัน
ราคาก๊าซหุงต้ม
ศูนย์ข้อมูลคนหาย
ตรวจสอบผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง กกต.
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เทียบเวลาโลก
ราชกิจานุเบกษา
ร้องเรียนกับ สคบ.
ค้นหาข้อมูลตำบลทั่วประเทศ
เช็คธนบัตรปลอม
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจผลการสอบ มสธ.
เช็คราคา computer
ซ่อม com ด้วยตนเอง
เที่ยวทั่วไทย
ปลูกสร้างบ้านอาคาร
ขอใช้ไฟฟ้า
ขอโฉนดและหนังสือแสดงสิทธิ
เสียภาษีออนไลน์
ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
หนังสือรับรองราคาประเมิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ตรวจสอบทะเบียนชื่อสกุล
ตรวจสอบทะเบียนหย่าตนเอง
ตรวจสอบทะเบียนสมรสตนเอง
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ


เชิญฝากข้อความFree Web Counter
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาแก
ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 tel.0-4257-1256 fax 0-4257-1256
e-mail : [email protected]

ออกแบบและดูแลเว็บ โดย ด.ต.นิวัตณ์ ศรีชาหลวง และ ส.ต.ท.พงษ์พันธ์ ประทุมทอง


l ดาว์นโหลด l

รายงานการประชุม ความมั่นคง ฯ
อำเภอนาแก ปี พ.ศ.2549
ครั้งที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12